Εξωτερική άποψη...

Η είσοδος μας

Η αίθουσα υποδοχής

a
a
d
d

Η αίθουσα υποδοχής

c
c

Ζεστή διακόσμηση

i
i

Η αίθουσα ψυχαγωγίας

Playroom και Τραπεζαρία

Η αίθουσα παιχνιδιού

Η σκάλα που οδηγεί στον επάνω όροφο

b
b
e
e
f
f